We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Què es l'eficiència energètica elèctrica

 

 


S'entén per eficiència energètica elèctrica, la reducció de les potències i energies demanades al sistema elèctric sense que afecti a les activitats normals realitzades en edificis, indústries o qualsevol procés de transformació.

A més, una instal·lació elèctricament eficient permet una optimització tècnica i econòmica. És a dir, la reducció dels costos tècnics i econòmics d'explotació.

En definitiva, un estudi d'estalvi i eficiència energètica comporta tres punts bàsics:

  • Ajudar a la sostenibilitat del sistema i medi ambient mitjançant la reducció d'emissions de CO2 en reduir la demanda d'energia.
  • Millorar la gestió tècnica de les instal·lacions augmentant el seu rendiment i evitant aturades de processos i avaries.
  • Reducció, tant del cost econòmic de l'energia com del d'explotació de les instal·lacions.

Des d'un punt de vista tècnic, per a la realització d'una instal·lació elèctrica eficient es plantegen quatre punts bàsics:

  • Gestió i optimització de la contractació.
  • Gestió interna de l'energia mitjançant sistemes de mesura i supervisió.
  • Gestió de la demanda.
  • Millores de la productivitat mitjançant el control i eliminació de pertorbacions.

Esquema eficiencia energética eléctrica


 

 

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT