We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Autoconsum diferit amb acumulació. Acoblament DC


Autoconsum diferit amb acumulació. Acoblament DC.

Els sistemes fotovoltaics estan formats, generalment, per diferents circuits de generació en CC independents, en funció dels seguidors MPPT que disposin els diferents inversors que integren el conjunt. Aquests circuits s'han de protegir davant corrents i/o sobretensions. Igualment, les connexions a la xarxa de CA per a l'evacuació de cada inversor han de ser protegides davant defectes de terra i curtcircuits.

Els combiners Box CDP CB de CIRCUTOR agrupen els elements de connexió i de protecció elèctrica necessaris tant en CC com en CA en un sol armari preencaixat i cablejat en origen. A més de les proteccions, la gamma CDP CB incorpora els equips de control de la injecció a xarxa CDP, així com els equips auxiliars de mesura CVM-Mini i de protecció redundant de desconnexió de la generació, en cas de detecció de corrent invers a la xarxa.

La gamma CDP CB de combiner box està dissenyada per complementar la família de kits d'autoconsum amb injecció zero a la xarxa.

Autoconsumo diferido con acumulación. Acoplamiento DC

Elements interns:

  • Ondulador bidireccional.
  • Control i supervisió de bateries.
  • Connexió a xarxa a través de relé de transferència.
  • Control anti-illa.
  • Monitoratge i registre de dades via Internet.

Aplicacions:

  • Autoconsum amb acumulació assistida per xarxa.
  • Alimentació de càrregues assegurades.
  • Control del cost de l'energia.
  • Suport a xarxes dèbils.
  • Instal·lacions autònomes aïllades de la xarxa.

Polseu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions per a autoconsum.


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT