We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Tècniques de compensació i filtratge de pertorbacions harmòniques

 


Què són els harmònics.

Les càrregues no lineals tals com: rectificadors, inversors, variadors de velocitat, forns, etc; absorbeixen de la xarxa corrents periòdics no sinusoïdals. Aquests corrents estan formats per un component fonamental de freqüència 50 ó 60 Hz, més una sèrie de corrents superposats de freqüències, múltiples de la fonamental, que denominem HARMÒNICS elèctrics, que generen costos tècnics i econòmics importants.

El resultat és una deformació del corrent, i com a conseqüència de la tensió, comporta una sèrie de efectes secundaris associats.

Descomposición forma onda distorsionada

Efectes dels harmònics

Els principals efectes dels harmònics de tensió i corrent en un sistema de potència són:

  • La possibilitat d'amplificació d'alguns harmònics com a conseqüència de ressonància sèrie i paral·lel.
  • La reducció en el rendiment dels sistemes de generació, transport i utilització de l'energia.
  • L'envelliment de l'aïllament dels components de la xarxa i, com a conseqüència, la reducció de l'energia.

 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT