We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Els harmònics elèctrics i els seus costos

 


Els harmònics són tanmateix pertorbacions, i comporten costos que no sempre són fàcils d'apreciar o valorar. Aquests costos es poden classificar en dos tipus:

 • Costos tècnics.
 • Costos econòmics.

Els costos tècnics són aquells que suposen una pèrdua de rendiment de la instal·lació, com per exemple:

 • Pèrdua de capacitat en línies de distribució d'energia.
 • Sobrecàrrega de transformadors.
 • Sobrecàrrega de conductors.
 • Desqualificació dels transformadors.
 • Pèrdues per efecte Joule en línies i màquines.
 • Pèrdues magnètiques en màquines elèctriques.
 • Augment de fuites.

Habitualment els costos tècnics impliquen costos econòmics, per això és important controlar aquests costos tècnics.

Els costos econòmics són aquells que es poden quantificar monetàriament, tot i que de vegades no siguin senzills de calcular. Alhora poden ser visibles i ocults:

Costos visibles:

 • Major consum elèctric.
 • Puntes de consum elèctric.
 • Recàrrec o pagament d'energia reactiva a la factura elèctrica.

Costos ocults:

 • Pèrdues de distribució.
 • Pèrdues de potència i energia (per efecte Joule  magnètiques).
 • Ampliació d'instal·lacions.
 • Aturades de processos productius.

Aquests costos dependran del tipus d'instal·lació i de les càrregues connectades.

Com podem conèixer si patim d'aquestes pertorbacions harmòniques? Com podem evitar-les o limitar el seu impacte negatiu? Ho veiem a les següents seccions.

 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT