We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Flotes i aparcaments multi-usuari

Aplicaciones

 


El cotxe elèctric, el transport del futur Modes de càrrega (IEC-61851-1) Tipus de connectors Sistema de Recàrrega Intel·ligent Aplicacions

El cotxe elèctric, el transport del futur

Modes de càrrega 
(IEC-61851-1)

Tipus de connectors

Sistema de Recàrrega Intel·ligent

Aplicacions


Aplicacions

ico-VE-familia ico-VE-flotas ico-VE-vias ico-VE-rapida  

Aparcaments Unifamiliars

Flotes i aparcament multi-usuari

Via pública i grans superfícies

Estació de càrrega ràpida

 

WallBox per a aparcaments i flotes de vehicles

Un dels aspectes més importants per a la implantació dels vehicles elèctrics, és oferir una solució per la recàrrega en els aparcaments, tant en places de propietat com a les de rotació de vehicles. El segon aspecte important és disposar de solucions i sistemes de gestió per les flotes de vehicles d'empreses de serveis, de transport, etc.

Les flotes de vehicles que de manera habitual es mouen per entorns urbans o metropolitans constitueixen un dels subsectors més contaminants, i que alhora provoquen nombrosos problemes ambientals a les administracions.

El fet de canviar les flotes amb vehicles de combustió interna per vehicles elèctrics ajudarà a reduir els costos d'utilització i manteniment, així com l'alt grau de contaminació a les ciutats.

CIRCUTOR ha desenvolupat sistemes i solucions adequades per a flotes de vehicles on és important el control elèctric de les instal·lacions, mentre poden carregar molts vehicles simultàniament. En aquests casos s'ha de realitzar una gestió optimitzada del consum, compensant les càrregues entre fases i analitzant els harmònics per si calgués el filtratge.

FN-wb-flotas

Aparcament multi-usuari

Per aquelles instal·lacions complexes amb múltiples punts de recàrrega es necessita sistemes més sofisticats basats en una unitat mestra (PC) que pot manejar molts punts de càrrega connectats alhora. En qualsevol cas, els equips determinen l'accés dels usuaris, mesuren l'energia consumida, poden generar informes sobre consums, incidències, etc.

El sistema disposa d'altres característiques com ara:

  • Control de la demanda per no excedir la potència contractada
  • Control d'accés i prepagament mitjançant targetes RFID subministrades pel propietari o gestor de l'aparcament
  • Els equips amb comunicacions Ethernet/3G permeten la visualització i gestió dels paràmetres elèctrics des d'un PC
  • Possibilitat d'utilitzar diversos protocols de gestió propis o d'ús generalitzat (OCPP)

FN-wb-multi

Aparcaments privats

Els aparcaments privats de propietat constitueixen el lloc ideal per recarregar els vehicles elèctrics. Els usuaris de VE necessiten disposar d'una instal·lació pròpia amb "equips vinculats" que els permeti una recàrrega eficaç, segura i ràpida d'acord amb la potència disponible a la instal·lació.

CIRCUTOR ofereix tot tipus de solucions (bàsica i smart) per a la recàrrega de vehicles elèctrics dotant els equips amb característiques especials com ara:

Accés i pagament amb targeta RFID

Amb aquest sistema s'instal·la a l'equip un lector de targeta RFID, així només poder fer la recàrrega els usuaris amb la targeta activada. En el cas d'aparcaments en multipropietat, l'administrador de la finca pot subministrar targetes per realitzar la gestió de consums i els imports.

Equipaments de recàrrega amb sistemes de comunicacions 
Amb aquesta aplicació es dota l'equip d'un data server on s'emmagatzema tota la informació relativa a les recàrregues (usuari, dia i hora, energia demanada), i en possibilita l'accés, mitjançant un sistema de comunicacions entre l'equip i el gestor, podent controlar el procés de recàrrega de manera remota depenent del que es necessiti.
FN-wb-privados
FN-wb-aplic FN-parc-cientific-aplic
FN-fcc-aplic FN-fcc-bcn-aplic

Caixes de recàrrega (WallBox Bàsiques)

Les caixes de recàrrega WallBox per aparcaments interiors tenen les característiques següents:

  • Robustes i fàcils d'instal·lar. Utilització senzilla
  • Recàrrega en mode 3 en versions Bàsica, Smart i Touch
  • Sistema de control d'accés i prepagament mitjançant RFID 

Caixes de recàrrega (WallBox Smart)

Les caixes de recàrrega WallBox Smart incorporen a més les característiques següents:

  • Display alfanumèric amb indicacions d'utilització, mesura d'energia integrada, data server, aplicacions programari de gestió, etc.
  • Comunicacions, Ethernet, GSM i GPRS/3G.

Equips emprats en aquesta aplicació:

 

Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics. 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT