We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

El cotxe elèctric, el transport del futur

El coche eléctrico, el coche del futuro

 


El cotxe elèctric, el transport del futur Modes de càrrega (IEC-61851-1) Tipus de connectors Sistema de Recàrrega Intel·ligent Aplicacions

El cotxe elèctric, el transport del futur

Modes de càrrega 
(IEC-61851-1)

Tipus de connectors

Sistema de Recàrrega Intel·ligent

Aplicacions


El cotxe elèctric, el cotxe del futur

La majoria de ciutats, tant del món industrialitzat com en desenvolupament, superen any rere any els límits d'immissió de contaminants permesos per les directives europees i les normatives internacionals. La “mobilitat fòssil” és la causant directa d'alguns dels impactes ambientals més importants, incloent l'emissió desbordant dels gasos d'efecte hivernacle.

L'emissió d'un gran nombre de contaminants en quantitats importants (CO, CxHy, NOx, PM, etc), un elevat nivell de soroll i els previsibles impactes provocats pels gasos d'efecte hivernacle que emeten els actuals vehicles de combustió interna, conduirà a l'adopció de noves i estrictes mesures anticontaminació amb l'objectiu d'aconseguir una major protecció de la salut i del medi ambient.

Estem en un època en la qual molts dels models creats fa anys necessiten profunds canvis per adaptar-se a la realitat del nostre món actual i al nou paradigma del Desenvolupament Sostenible. Així doncs, un dels aspectes que sembla haver arribat al seu punt d'inflexió és el sector de la mobilitat i del transport.

Existeixen tres motius fonamentals pels quals el sector del transport necessita incorporar canvis importants: incrementar la seva eficiència energètica, reduir la seva dependència del petroli i disminuir els impactes ambientals. Regularment es van incrementant les necessitats energètiques del nostre planeta, mentre les principals fonts d'energia emprades (combustibles fòssils i urani) són limitades, essent d'imperiosa necessitat reconvertir els ineficients sistemes energètics vigents en sistemes més nets i eficients. 

En la nostra societat, el transport representa quasi un 40% del consum d'energia primària, per tant no resulta exagerat afirmar que el cotxe elèctric és el cotxe del futur perquè ofereix millores substancials als principals reptes i problemes del nostre temps.


FN-ikea-aplic

FN-saragossa-aplic

Com, Quan i On carregar les bateries del cotxe elèctric?

L'energia que necessita un cotxe elèctric s'ha d'obtenir de la xarxa elèctrica mitjançant un equip de recàrrega anomenat SAVE (Sistema d'Alimentació del Vehicle Elèctric). Aquest dispositiu disposa d'una presa especial per alimentar les bateries dels VE, les quals han de ser carregades regularment.

Per a que el nou model de mobilitat amb VE es desenvolupi amb eficàcia, resulta imprescindible efectuar un gran esforç per implantar les infraestructures adequades de recàrrega de manera que la xarxa de distribució elèctrica no es vegi afectada negativament.

Com?

Donada l'existència de diversos fabricants mundials i molts models de VE a la venda i circulant per les nostres ciutats, cal identificar tant el mode i potència de recàrrega, com el tipus de connector que disposa el nostre vehicle.

On?

Lògicament, existeixen emplaçaments privilegiats per efectuar la recàrrega dels nostres VE, existint en primer lloc els anomenats "punts vinculats" en la nostra pròpia plaça d'aparcament del vehicle, si bé la xarxa de recàrrega s'extén al nostre lloc de feina, centres comercials, restaurants, hotels, aparcaments i vies públiques. Una menció especial és la relativa als emplaçaments dotats amb sofisticats equips de recàrrega ultraràpids, anomenats electrolineres.

Per a tots i cadascun dels emplaçaments considerats existeix el tipus d'equip de recàrrega adequat, amb múltiples aplicacions i variants per optimitzar la recàrrega i la seva gestió.

Quan?

Respecte a quan hem de carregar el VE, sens dubte la millor opció sempre és la recàrrega lenta en horari nocturn, tot i que per a aplicacions professionals precisarem la recàrrega semi ràpida i la recàrrega ultra-ràpida com a forma de suport en tots els casos.

 

Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre les Solucions a la recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics. 


 
Contacteu amb nosaltres:
 t. 93 745 29 00
 
     

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT