We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Aplicacions de referència

Cas d'èxit: Projecte clau en mà de CIRCUTOR: Instal·lació de marquesina solar per a autoconsum 97,2 kWp a Vilamalla (Girona)

Una instal·lació sense excedents, funcionant 7 dies a la setmana, amb un 100% autoconsum.

Dades tècniques:
 • Marquesina solar de 97,2 kWp
 • 360 mòduls fotovoltaics de 270 Wp
 • 2 inversors de 50 kVA trifàsics
 • Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics
 • Es cobreix un total de 48 places de pàrquing al llarg dels seus 60 metres de longitud.

Cas d'èxit: Projecte clau en mà de CIRCUTOR: Instal·lació de marquesina solar per a autoconsum 97,2 kWp a Vilamalla (Girona)

Situació inicial:

General Markets Food Ibérica, líder de la distribució alimentària a Espanya, és una companyia amb 93 anys d'experiència amb més de 2.400 empleats i 5 àrees de negoci.
La companyia compta amb més de 650 punts de venda entre cash&carry (GMcash) i supermercats franquiciats (SUMA i PROXIM); 2.000 clients entre detallistes independents i distribuidors locals; la divisió d'Export i la de restauració organitzada Food Service.
En la plataforma de stock situada a Vilamalla (Girona, Espanya), el client exposa la necessitat de reduir l'import de la factura elèctrica sempre d'acord amb la política energètica i ambiental de GM FOOD, en la qual es prioritza el consum d'energia certificada d'origen renovable.

Objectius:

Per portar a terme amb èxit la necessitat exposada pels responsables de GM Food Ibérica, CIRCUTOR els ofereix la realització d'un projecte complet, clau en mà, per aconseguir les fites marcades per la direcció d'empresa.
La solución passa per instal·lar una coberta per evitar el calor en els vehicles estacionats i aprofitar tota la seva superfície per generar energia neta, estalviant en el consum elèctric i emissions de CO2. A més, també s'aprofita la marquesina solar per instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, evitant emissiones de gasos CO2 en vehicles i millorant la imatge corporativa i ajudant a la sostenibilitat del medi ambient.

Detalls:

Per poder dur a terme amb èxit els objectius marcats per GM Food Ibérica, CIRCUTOR ofereix donar suport al client mitjançant un projecte clau en mà, oferint la solució completa des del muntatge mecànic fins a la instal·lació elèctrica i legalització de tots els seus components, fent més fàcil la resolució de l'obra en el menor temps possible.
Per fer-ho, CIRCUTOR dissenya una marquesina solar de 97,2 kWp de 60 metres de longitud, amb 360 mòduls fotovoltaics de 270 Wp i 2 inversors de 50 kVA trifàsics amb un punt de recàrrega Urban per a la recàrrega de qualsevol vehicle elèctric, cobrint un total de 48 places d'aparcament.
El sistema es complementa amb una aplicació Scada de PC per oferir informació en temps real i de forma remota, donant més facilitat als gestors interns a l'hora d'obtenir informació de l'estat de la instal·lació en cada instant a més de dades rellevants sobre l'energia neta generada i l'estalvi en la factura i emissions a final de mes.
Cas d'èxit: Projecte clau en mà de CIRCUTOR: Instal·lació de marquesina solar per a autoconsum 97,2 kWp a Vilamalla (Girona)
La solució passa per instal·lar una coberta per evitar el calor en els vehicles estacionats i aprofitar tota la seva superfície per generar energia neta, estalviant en el consum elèctric i emissions de CO2 .

Rol de CIRCUTOR

Com hem avançat, CIRCUTOR ha efectuat el rol de contractista al llargo de tot el procés d'instal·lació, essent l'únic responsable de l'execució i realització de la instal·lació, treballant directament en els següents puntos:
Materials:
 • Material fotovoltaic.
 • Punt de recàrrega de vehicle elèctric model URBAN.
 • Caseta prefabricada per a sala inversor.
 • Quadres de proteccions elèctriques.
Serveis:
 • Muntatge mecànic de la marquesina amb maquinària “pesada” (camió grua i plataformes elevadores).
 • Instal·lació elèctrica.
 • Enginyeria d'obra i de projecte.
 • Desenvolupament pla de Seguretat i Salut amb recurs preventiu en obra.
 • Desenvolupament aplicació SCADA per a monitoreig de la generació FV i recàrrega de vehicle elèctric.
 • Tràmits de legalització de la instal·lació fotovoltaica segons RD900/2015.
 • Tràmits de legalització de la instal·lació del punt de recàrrega segons REBT-ITC-52.
Per a la consecució total del projecte CIRCUTOR ha comptat amb la col·laboració d'empreses contractistes, assegurant el compliment de cadascuna de les fases proposades. El detall d'empreses col·laboradores és el següent:
 • Consultoria Energètica i Mediambiental BioQuat
 • Enginyeria EticEnergy
 • Instal·ladora Masiro Instalaciones

Resultats:

Per poder tancar el projecte, aquest es va dividir en tres fases diferents, amb temps diferents:
Un cop finalitzat el projecte s'esperen aconseguir els següents resultats:
 • Previsió d'estalvi energètic: 10.000 € el primer any.
 • Producció d'energia estimada anual: 125 MWh / any.
 • Reducció emissió de CO2: 35 tones / any.
 • Rendibilitat de la inversió ~ 5% / anual.
 • Generació d'energia fotovoltaica diària suficient per permetre la recàrrega de vehicles elèctrics que cobreixin distàncies de fins a 3.000 km/dia amb energia lliure d'emissions.
 • Fins ara, el consum d'aire condicionat a l'estiu provocava pics de consum, amb el consegüent pagament per excés de potència. A través de la nova solució, es preveu eliminar aquest excés de potència, suposant un estalvi econòmic directe.
Cas d'èxit: Projecte clau en mà de CIRCUTOR: Instal·lació de marquesina solar per a autoconsum 97,2 kWp a Vilamalla (Girona)
 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDFes  en  fr  de  pl  pt

 

Instal·lació fotovoltaica en indústria

PROJECTE

Instal·lació fotovoltaica clau en mà 95,04 kWp / 84 kW d'autoconsum amb injecció zero en coberta plana

 

SECTOR

Industrial

 

CLIENT

ZURC INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL ZURC S.A.

         

ESTALVI ANUAL

12.416 €

 

AMORTITZACIÓN

9 anys

 

Reducció emissions CO2

35 T anuals


Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic i reduir la factura elèctrica


Dades d'interès:

 • Potència FV instal·lada: 95,04 kWp
 • Mòdul FV: 528 unitats, model XZST-180 W / 24 V de 180 Wp, silici monocristal·lí.
 • Potència nominal: 84 kVA (6 inversors de marca CIRCUTOR 4 kVA i 3 Fronius 20 kVA).
 • Tipus d'instal·lació: Coberta plana, generador FV fixat mitjançant llast, sense taladrar garantint la impermeabilitat.
 • Estructura: Suport de base en acer galvanitzat en calent, bigues d'alumini.
 • Sistema de monitorització SCADA:
  • Dades de funcionament (string monitoring, generació FV, capçalera de la instal·lació elèctrica, consums).
  • Paràmetres mediambientals (radiació, temperatura ambient i mòdul FV).

Software PowerStudio


 Instalación fotovoltaica en industria

Situació inicial

El projecte abarca el subministrament i instal·lació de tots els materials d'una instal·lació fotovoltaica interconnectada amb la xarxa de BT en la modalitat d'autoconsum sense injecció a xarxa. Això fa que la seva legalització es faci segons l'esquema 8 de la ITC-BT-40 del REBT, sense quedar englobada en el Règim Especial de Producció Elèctrica, segons normativa actual (2015).

Aquest sistema fotovoltaic es basa en el concepte d'injecció zero a xarxa.

Això s'aconsegueix mitjançant el Controlador Dinàmic de Potència CDP-0, que és un dispositiu desenvolupat per CIRCUTOR que adapta el funcionament dels inversors a les necessitats de consum de l'usuari.

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Entitats bancàries

PROJECTE

Millora en la gestió energètica en una xarxa d'oficines bancàries de Mèxic

 

SECTOR

Bancari

 

CLIENT

Entitat bancària de Mèxic

         

ESTALVI

15 - 20% del consum anual

 

INVERSIÓ

126.000 €

 

AMORTITZACIÓ

6 mesos


Objectiu complert:

Detectar i corregir hàbits energètics en les diverses oficines


Resultats:

Els resultats de l'auditoria energètica mitjançant el Sistema de Gestió Energètica van ser una optimització dels consums de climatització, enllumenat i de la resta de recursos energètics de l'oficina. Per altra banda es va poder realitzar un control i actuació comparativa d'hàbits d'ús de diverses oficines. Concretament, els resultats obtinguts en les acciones anteriors van ser els següents:

 • Reducció del consum elèctric de cada oficina (kWh) entorn al 15-20%
 • Amortització del projecte de Gestió d'Energia en un termini de sis mesos.

Gràcies als equips i el Sistema de Gestió Energètica Power Studio SCADA de CIRCUTOR, es van poder realitzar accions directes d'estalvi, sensibilitzant el personal intern per a un ús més racional de l'energia. Es va aconseguir reduir molt el consum elèctric total i, en conseqüència, la despesa econòmica d'electricitat i emissions de CO2 associades al consum.


 Entitats bancàries

Situació inicial

Un dels grups bancaris més importants de Mèxic desitjava optimitzar el seu consum energètic. Aquest grup amb presència en més de 160 països, és un banc de referència a nivell mundial.

Degut a la necessitat de fer un ús racional de l'energia elèctrica, el grup bancari va decidir instal·lar un sistema de mesura i registre d'energia en 210 oficines de Mèxic.

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Cas d'èxit: Fàbrica de moneda i timbre

Una empresa «plena de diner» però amb una forma molt eficient de gastar-lo, només gasta la quantitat exacta d'energia que necessita per produir-lo.

PERUM PERURI és una fàbrica de moneda i timbre de la divisa estatal (rúpies IDR) situada a Indonèsia, amb oficines a Jakarta, Karawang i Surabaya, i que ha aconseguit exportar la seva capacitat de fabricació de diner a altres països. PERUM PERURI, en el seu objectiu de ser més sostenible i aconseguir una conservació constant d'energia durant el seu procés de fabricació, va decidir posar en marxa un concurs públic per aconseguir un Sistema i solució de correcció del factor de potència el 2017, en el qual CIRCUTOR i el seu experimentat integrador de sistemes PT. ELCO POWER SYSTEM van ser seleccionats gràcies a la solució tecnològica oferta, així com per la relació qualitat-preu de la seva oferta. A més, van formalitzar el contracte de contraprestació i van incloure l'escalabilitat de la solució, com a part d'un pla de solució d'Eficiència Energètica completament integrat.
FD-peruri-equipos
FD-peruri-personal
De fet, CIRCUTOR compta amb una àmplia experiència en la correcció del malbaratament innecessari d'energia, comunment anomenada "energia reactiva", i generada pels motors, entre altres càrregues. Malgrat tot, el que va convertir aquest projecte en quelcom especial i peculiar van ser les limitacions tècniques i físiques, així com els petits desafiaments que CIRCUTOR va haver de superar. Amb tals dificultats ocultes pel mig, només sent un fabricant de vanguàrdia en productes de Factor de Potència i Mitigació d'Harmònics i amb la col·laboració d'un soci local expert, es pot realment implementar, oferir i instal·lar la solució adequada que necessita l'usuari final, en aquest cas PERUM PERURI.

En menys de 7 mesos, l'aplicació va ser capaç de recuperar la inversió del client...
La nostra solució va ser un panell de condensadors personalitzat OPTIM-FRE (2400 kVAR) equipat amb filtres d'harmònics reforçats (protecció de distorsió harmònica). Aquesta solució va ser concebuda per compensar el factor de potència en el punt d'acoblament de mitja tensió, però amb un transformador augmentador de tensió en baixa tensió i funcionament accionat per tiristors. Vam haver de gestionar la detecció de corrent de 2 llocs diferents al mateix temps amb un CT de suma al "cervell" del panell, que és el nostre regulador de factor de potència Computer Smart III, i molt lluny dels panells de capacitors. En menys de 7 mesos, l'aplicació va ser capaç de recuperar la inversió del client, amb un sistema totalment operatiu fins el moment. No només això, sinó que, gràcies als paràmetres elèctrics incorporats al nostre regulador automàtic de factor de potència, vam tenir l'oportunitat d'oferir el nostre sistema de supervisió d'energia PowerStudio SCADA, com a part de la solució de monitoratge integral, podent així controlar en tot moment l'estat del panell i els avantatges de l'estalvi constant d'energia.
FD-peruri-instal
 

Premeu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: en

 

Universitat Pablo de Olavide

PROJECTE

Certificació del Sistema de Gestió d'Instal·lacions i Eficiència Energètica de la UPO gestionat amb PowerStudio i certificat amb la norma UNE-EN ISO 50001

 

SECTOR

Universitats Públiques

 

CLIENT

(UPO) Universitat Pablo de Olavide, Sevilla

         

ESTALVI

200.000 € anuals

 

INVERSIÓ

150.000 € anuals

 

AMORTITZACIÓ

5 anys


Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic de les instal·lacions de la UPO


Resultats:

 • ––L'estalvi acumulat des de 2011 fins 2014, és de 26,47 % respecte a la Línia base de Referència 2011.
 • ––Cal destacar que en l'any 2012 es va posar en funcionament les fases II i III de la Biblioteca que va suposar un gran consum mensual. Anys més tard actuant amb controls més exhaustius s'aconsegueix reduïr el consum en l'edifici.
 • Això ha suposat un estalvi econòmic al voltant de 200.000 euros anuals.

 Control principal de consums

Situació inicial

La gestió de la demanda d'energia es revela cada cop més com un element fonamental de les polítiques energètiques de les organitzacions, i més en particular de les universitats espanyoles. La reducció de la demanda permet avançar, de la forma més econòmica possible, cap els objectius de reducció del cost d'aprovisionament d'energia, de minimització de l'impacte ambiental, i d'increment de la seguretat energètica.

Tenint en compte aquestes premises des de la creació de la Universitat Pablo de Olavide (UPO), de Sevilla, el 1997, l'àrea d'Infraestructures, Manteniment i Eficiència Energètica (IMEE) i el Centre d'Informàtica i Comunicacions (CIC) liderat des de la dirección de la UPO, estan preocupats per establir mecanismes de qualitat en la gestió de l'Eficiència Energètica de las instal·lacions i edificis del campus, així com crear consciència "de la difícil disponibilitat de l'energia i el seu impacte mediambiental" amb la participació de toda la comunitat universitària en la consecució dels objectius.

A la vegada, la Universitat ha anat creixent en el periode 1997-2015 paulatinament en infraestructuras (edificis i instal·lacions dedicades a la docència, la investigació i la gestió administrativa) que exigeixen una gestió eficient sobre els elements que anem a descriure en aquesta bona pràctica (gestió llum, aigua potable i de reg, sistemes de climatització, control de presència, alarmes d'incendis, sistemes d'extinció, vigilància, etc.)

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Concessionari d'automòbils Citroën

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
i l'estalvi en costos

 

SECTOR

Automoció

 

CLIENT

Concessionari Citröen Garaje Eloy

         

ESTALVI

Entre l'11% al 24% el primer
any

 

RENDIBILITAT ANUAL

61%

 

CONSUM ANUAL EN EUROS

55.000 € a l'any


Objectiu complert:

Des d'el primer mes, s'aconsegueix un estalvi de consum elèctric del 24%


Resultats:

Des del primer mes després de la instal·lació l'estalvi de consum elèctric ja va ser de 24%. A més es noten altres estalvis, tant en l'ús com en el manteniment, i es va obrir la porta per a un ús racional de l'energia a les instal·lacions, inclús a distància mitjançant la plataforma WEB. Per arribar a aquests resultats primer es va realitzar un estudi tècnic, per posteriorment introduir les millores i implantar tot el sistema de supervisió. El mes d'agost després de la implantació s'aconsegueix un estalvi en factura del 28%, i millores encara majors gràcies a l'ús de calendaris de consum i programació.


 Concessionari d'automòbils Citroën

Situació inicial

El concessionari Citröen Garaje Eloy va tenir un creixement progressiu fins arribar als 6.220 m2 per a les seves activitats, consumint 260.000 kWh anualment, la qual cosa li suposava una despesa de 55.000 € cada any.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Instal·lació d'autoconsum instantani connectat a la xarxa a Rubí

PROJECTE

Instal·lació fotovoltaica de 18 kWp d'autoconsum amb injecció zero en coberta plana

 

SECTOR

Industrial

 

CLIENT

B. Braun Medical

         

ESTALVI ANUAL

2.350 €

 

AMORTITZACIÓ

10 anys

 

Reducció emissions CO2

6 T anuals


Objectiu complert:

Gràcies a aquest sistema d'autoconsum, B Braun disposa d'un sistema de generació completament renovable que funcionarà durant els pròxims 25 anys.


Dades d'interès:

 • Sistema de 18 kWp d'autoconsum instantani en la coberta de l'empresa.
 • Instal·lació realitzada per al compliment del CTE (Codi Tècnic de l'Edificació)
 • CIRCUTOR ha subministrat el material i ha fet la posada en marxa de la instal·lació
 • El grup EBM ha realitzat el muntatge, connexió i legalització de la planta
 • Inversor Fronius Symo trifàsic de 17.5 kWn.
 • Instal·lació connectada a la línia d'equips de refrigeració de l'empresa, capaç de subministrar més del 90% de la potència en les hores punta del dia
 • El control de la injecció es realitza mitjançant un CDP-0

Esquema de instalación

Instal·lació amb inversor Fronius Symo trifàsic de 17.5 kWn

Instal·lació amb inversor Fronius Symo trifàsic de 17.5 kWn

 


Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Ports marítims

PROJECTE

Millora en la gestió de consum en el port de Barcelona

 

SECTOR

Marines

 

CLIENT

Port de Barcelona

         

ESTALVI

25-30% del consum

 

INVERSIÓ

80.000 €

 

AMORTITZACIÓ

3 anys


Objectiu complert:

Aconseguir la màxima eficiència energètica i mantenir el grau de confort dels clients


Resultats:

Segons dades estadístiques de topologies similares es va estimar un estalvi aconseguit després d'un any d'implementació del sistema d'un 25-30% respecte de l'any anterior. A més de la disminució dràstica de la despesa energètica, també es van minimitzar els problemes de sobrecàrrega en les línies i puntes de consum.

També es va aconseguir la fidelització de clients ja que el gestor del port va imputar les despeses exactes a cada amarratge sense errors o estimacions en les factures generades.

 


 Ports marítims

Situació inicial

El Port de Barcelona va patir un increment en la factura elèctrica d'un 60% degut a les contínues pujades del preu de l'energia. Per altra banda, els usuaris dels amarratges volien gaudir de les mateixes comoditats de les que disposen a les seves vivendes habituals, per l'utilització de tot tipus d'electrodomèstics, aparells d'aire condicionat i calefacció, sense tenir coneixement del sobrecost que això suposava.

Per aquests fets van sorgir problemes de sobrecàrrega de les línies existents, i dificultats per gestionar una xarxa amb nombrosos punts de consum. Per tant, era necessari buscar solucions que permetessin reduir el cost energètic de l'electricitat i aigua, disminuint el consum en general sense afectar l'índex de satisfacció dels clients.

 

Cliqueu aquí per descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

Supermercats

PROJECTE

Millora en l'eficiència energètica
d'un centre comercial

 

SECTOR

Cadena de centres comercials

 

CLIENT

Centre comercial

         

ESTALVI

32.000 € a l'any

 

INVERSIÓ

21.000 €

 

AMORTITZACIÓ

8 mesos


Objectiu complert:

Optimitzar el consum energètic en cada centre i reducció de la factura elèctrica


Resultats:

Des del primer mes després de la instal·lació, l'estalvi de consum elèctric va ser ja del 24%, i totes les mesures de millora van permetre un estalvi mitjà per centre de 32.000 € el primer any. El termini d'amortització del projecte va ser de 8 mesos. 

"La detecció d'ineficiències per consums en horaris no adequats com el clima en horari nocturn, va permetre un estalvi per concienciació, programació, i/o telecomandament dels sistemes d'uns 8.000€ a l'any." 

A més es van comprovar altres estalvis, tant en l'ús com en el manteniment, i es va obrir la porta per a un ús racional de l'energia en les instal·lacions, inclús a distància mitjançant la plataforma WEB. Altres millores es van aconseguir gràcies a l'ús de calendaris, per racionalitzar els consums estacionals.


 Supermercats

Situació inicial

El responsable de sistemes energètics de la cadena de centres comercials va detectar sobrecostos en les factures de consum elèctric, i tenia com a objectiu la millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions. Tampoc existia una previsió de consum energètic ni una possible comparació entre centres semblants de la mateixa cadena comercial.

 

Podeu descarregar aquest document en format pdf PDF: es  en  fr  de  pt  pl

 

 

Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT