We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Centres comercials

Descripció

En la gestió de les instal·lacions de centres comercials ens trobem amb diverses necessitats per a la seva explotació. La principal prioritat és controlar els costos d'operació (OPEX) mitjançant la gestió energètica dels usos de la instal·lació, creant indicadors d'eficiència EnPIs (Energy Performance Indicators).

A través d'aquests sistemes de mesura, els gestors dels centres comercials poden controlar fàcilment els consums i realitzar un benchmarking comparatiu entre usos i centres de forma ràpida i senzilla.

S'ha de tenir també en compte el manteniment com un factor imprescindible per als costos d'operació i de qualitat de servei per als usuaris. Són costos ocults que poden repercutir directament en la instal·lació. Disparaments intempestius de proteccions, sobrecàrregues de cablejats i transformadors de potència, o mala qualitat de xarxa, són problemes que poden perjudicar greument a la instal·lació si no s'estableixen mesures preventives i monitoratge del sistema.

CIRCUTOR ofereix solucions per abastar la gestió i manteniment dels centres comercials mitjançant els equips de mesura, proteccions monitorables i telegestionables, la compensació de potència reactiva i el filtratge d'harmònics presents a la instal·lació.


Contacteu amb nosaltres:
T. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT