We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Autoconsum

Descripció

La disminució del cost de les instal·lacions solars, junt amb l'augment del cost de l'electricitat suportat pels consumidors finals en els últims anys, fa possible la paritat amb la xarxa elèctrica en moltes regions del món.

L'autoconsum d'energia elèctrica fotovoltaica consisteix en generar energia elèctrica a partir de plaques fotovoltaiques per a consum propi. Consulteu la nostra Guia per a la legalització d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en autoconsum sense injecció a xarxa d'excedents.

Les solucions ofertes queden agrupades en tres grups en funció de la relació que s'estableix en cada cas entre la producció solar i la xarxa elèctrica:

CIRCUTOR Energy, establint sinèrgies entre el coeixement de la mesura, gestió i millora de la qualitat de l'energia elèctrica del grup CIRCUTOR amb l'aprofitament dels recursos renovables que la produeixen, ha dissenyat les solucions per integrar les energies renovables en la xarxa elèctrica en les aplicacions d'autoconsum, tant instantani com diferit per a aplicacions industrials, edificis de serveis i inclús residencials.

Una solució adaptada a cada edifici

Ja que cada edifici presenta una corba de demanda diferent així com singularitats respecte a la disponibilitat de la xarxa, CIRCUTOR Energy ha dissenyat diferents solucions que s'adapten a cada cas per oferir una millor gestió del recurs solar, optimitzant l'eficiència, simplificant la gestió i permetent el major estalvi de cost possible.


Contacteu amb nosaltres:
t. 93 745 29 00
 

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT