We use our own and third-party cookies to improve browsing and provide content of interest.

In continuing we understand that you accept our Cookies Policy. You can modify the cookies storage options in your browser. Learn more

I understand

Instal·lacions amb autoconsum instantàni

 

autoconsumo

 

Què és l'autoconsum instantani?

L'autoconsum instantani consisteix a generar, un mateix, energia elèctrica, i consumir-la al moment. Aquesta forma particular de generació elèctrica està augmentant notablement tot i la legalitat vigent en alguns països com Espanya, ja que és precisament aquesta forma de generació elèctrica la que permet autoritzar les instal·lacions de generació com a una instal·lació elèctrica qualsevol. Això simplifica i abarateix la gestió de la instal·lació fotovoltaica davant les autoritats, de manera que la fa equivalent legislativament a un generador dièsel.

 esquema-autoconsumo-instantaneo

Gràcies a aquesta simplificació, cada cop més consumidors i comunitats autònomes a Espanya s'estan interessant en l'autoconsum instantani com a font energètica alternativa, eficient i més econòmica. 

Com podem assegurar-nos que complim la legislació en autoconsum?

Per què la nostra instal·lació fotovoltaica compleixi amb aquesta legislació espanyola ha de reunir tres requisits:

  • Que no s'injecti electricitat generada a la xarxa de distribució elèctrica.
  • Que es compleixi la normativa europea “anti-islanding”, que no permet que un generador autònom subministri electricitat si no hi ha subministrament de la xarxa de distribució elèctrica.
  • Que es compleixin les normes de seguretat vigents.

Veiem que la clau més important és complir amb la no-injecció a la xarxa de distribució i la normativa “anti-islanding”, tot això s'aconsegueix gràcies als Kits de Control Dinàmic de Potència (CDP) de CIRCUTOR.

kit-autoconsumo-circutor

Kits de Control Dinàmic de Potència (CDP) per a autoconsum

Qui pot beneficiar-se de l'autoconsum instantani?

A Espanya cada cop més consumidors particulars i industrials estan usant autoconsum instantani d'energia fotovoltaica, ja que a llarg termini, l'energia solar fotovoltaica és competitiva. De fet les mateixes companyies elèctriques tradicionals estan oferint aquest tipus d'instal·lacions als seus clients, sobre tot industries.

A països en vies de desenvolupament o consumidors aïllats, també resulta interessant l'autoconsum instantani, ja que:

  • L'energia és cara,
  • El subministrament acostuma a ser deficient en qualitat,
  • El subministrament d'electricitat és de difícil accés,
  • Existeix un creixent augment de demanda d'energia elèctrica.

En aquests entorns es poden crear microxarxes a preus competitius, i que no depenen de grans infraestructures ni grans empreses. El gasoil ha estat una solució habitual en aquests casos, però moltes vegades no es pot accedir al lloc de consum, i es corre el risc de quedar-se sense subministrament elèctric si l'enviament de gasoil a la zona es retarda.

Existeixen exemples d'autoconsum instantani?

Actualment ja disposem d'exemples reals d'autoconsum instantani, on gràcies a la generació i autoconsum d'energia elèctrica fotovoltaica els clients estan amortitzant la seva inversió i obtenint un estalvi significatiu.

Un cas concret el tenim en un petit hotel i restaurant a Sant Cugat (Barcelona), que vol aprofitar l'autoconsum fotovoltaic. La potència que consumeix anualment és de 241.731 kWh, i degut a la petita superfície disponible per a les plaques fotovoltaiques només podien autogenerar 20.149 kWh l'any, un 8% del total. Tot i això, el client va recuperar la inversió al desè any proveint al cap de vint-i-cinc anys un total de 65.176,35€ d'estalvi.

grafica-autoconsumo

Malgrat disposar de poca superfície de panell fotovoltaic el client es va poder estalviar un 8% de l'energia que necessitava.

En la gràfica superior veiem el consum elèctric de la xarxa elèctrica. El verd és l'autoconsum des de l'energia fotovoltaica. Veiem que en cap cas hi ha injecció d'electricitat a la xarxa elèctrica.

Conclusions sobre l'autoconsum instantani:

El marc legislatiu actual per a instal·lacions d'autoconsum instantani permet realitzar inversions que s'amortitzen en un termini raonable i permeten tenir un subministrament elèctric més barat i eficient. Per això, s'ha de complir la normativa vigent i sempre és adequat realitzar-lo mitjançant un estudi tècnic adequat. En situacions en les que el mercat financer tradicional no està receptiu el finançament mitjançant empreses afins és viable i molt útil.

Si teniu qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a la divisió d'Energies Renovables de CIRCUTOR: central@circutor.com

circutor32x32

Contacte

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Servei d'Assistència Tècnica

(+34) 93 745 29 19

SAT