modemRTC Series (consult availability)

CAMO

.
Konwerter i wzmacniacz RS-232 / RS-485

M54090.

Cod: M54090.

Opis

Wielofunkcyjne urządzenie spełniające funkcję konwertera komunikacji między szynami danych RS-232 / RS-485-RS422 lub wzmacniaczem RS-485/RS-485 wielokrotnie sprzężonym optycznie.

Funkcja konwertera CAMO zapewnia automatyczne przełączanie: odbiór-przesyłanie danych w chwili wykrycia aktywności linii przesyłu TX, bez konieczności sterowania za pomocą programu. 

Funkcja wzmacniacza umożliwia przedłużenie okablowania szyny RS-485. Z reguły, maksymalna długość okablowania RS-485 Modbus nie powinna przekraczać 1200 metrów, jednak dzięki zainstalowaniu CAMO jako wzmacniacza RS-485 Modbus, można obejść to ograniczenie.

Zastosowania

Dokumentacja

Datasheet: es  en

Manual: es  en

Tab